Wij ontvangen u weer graag, rekening houdend met de nodige maatregelen voor elkaars gezondheid

Belangrijke informatie Er is sprake van een pandemie door besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren, waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Open voor patiëntenzorg Wij zijn weer beperkt open voor patiëntenzorg op afspraak. Wij zullen alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Gezondheidsvragen Kunt u één van de onderstaande vragen met ‘JA’ beantwoorden of mocht er in de tijd naar de afspraak toe iets wijzigen in uw gezondheid waardoor u één van de vragen met ‘JA’ dient te beantwoorden, dan verzoeken wij u om uw afspraak te annuleren.

 • Heeft u nu corona ?
 • Heeft u nu huisgenoten / gezinsleden met corona ?
 • Bent u genezen van corona, korter dan 2 weken geleden ?
 • Heeft u één of meer van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (+ 38C)?
 • Heeft u huisgenoten / gezinsleden met deze symptomen ?
 • Voelt u zich op ziek op een manier die besmettelijk kan zijn, zoals misselijkheid, braken, diarree e.d.?
 • Bent u in thuisisolatie ?

Handhygiëne Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, vragen wij u bij binnenkomst en bij het verlaten van de praktijk om uw handen te desinfecteren met handalcohol die binnen voor u klaarstaat. Wij verzoeken u na desinfectie van uw handen om uw gezicht niet meer aan te raken en ook geen mobiele telefoons e.d.

Afstand 1,5 m Ten allen tijden zullen wij zo goed mogelijk de 1,5meter afstand houden die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Met de beste bedoeling maar met respect voor elkaars gezondheid zullen wij u geen hand meer geven.

Extra aanwijzingen bij een afspraak op alle spreekuur locaties      

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afgesproken tijd bij ons binnen.  
 • Kom bij voorkeur alléén naar uw afspraak; als het strikt noodzakelijk is mag max.1 ouder/ begeleider meekomen. Bij voorkeur gaat de ouder/ begeleider mee in de spreekkamer om drukte in de wachtkamer te voorkomen. Is dit niet nodig of niet gewenst dan vragen wij de ouder/begeleider om buiten de praktijk te wachten.
 • Vermijd zo veel mogelijk het aanraken van deurknoppen, tafeloppervlak, stoelen, mobiele telefoon, etc. •Probeer toiletbezoek te vermijden. •Verlaat na de behandeling zo snel mogelijk de praktijk
 • Wij zullen geen handen meer schudden ter begroeting of bij afscheid.

 Wat u van ons mag verwachten U kunt er van uitgaan dat wij dezelfde hygiënemaatregelen in acht nemen zoals wij van u vragen.

 • Na elk patiënt-contact zullen wij onze handhygiëne in acht nemen.
 • Na elk patiënt-contact zullen wij de oppervlakken van het bureau, stoelen en deurenknoppen ontsmetten met alcohol.
 • Wij zullen ons zelf dagelijks ook de aan u gestelde gezondheidsvragen blijven stellen. U mag er van uitgaan dat wij onze maatregelen treffen als wij zelf één van de vragen met ‘JA’ moeten beantwoorden. Wat inhoudt dat een afspraak niet doorgaat ofwel telefonisch zal plaatsvinden. Uiteraard nemen wij dan contact met u op.

Wij ontvangen u met veel plezier, maar met wederzijds respect voor elkaars gezondheid!