kosten

KOSTEN

Basisverzekering

Ook in 2024 worden de consulten bij een diëtist vergoed vanuit de basisverzekering voor een duur van in totaal 180 minuten. In de aanvullende verzekering kan nog extra vergoeding voor dieetadvisering zijn opgenomen. Dit is van polis tot polis sterk verschillend. Raadpleeg hiervoor uw ziektekostenverzekeraar.

Het verplichte eigen risico (in 2024 bedraagt dit € 385,00) is wel van toepassing op de vergoeding vanuit de basisverzekeringen.

Betaling

Mocht uw ziektekostenverzekeraar de kosten voor dieetbehandeling geheel of ten dele vergoeden, dan wordt de rekening altijd rechtstreeks naar de verzekering gestuurd.
In alle andere gevallen ontvangt u van uw behandelend diëtist de nota bij voorkeur digitaal en dient u deze zelf te betalen.

De meeste zorgverzekeraars stellen een verwijzing door een arts als voorwaarde om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Kijk dit na in de eigen polisvoorwaarden. Ook kan dieetadvisering vallen binnen de Ketenzorg. Dit betekent dat de kosten niet ten laste komen van het eigen risico.

Tarieven

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt is de optelsom van de duur van het consult en de tijd die nodig is voor het samenstellen van een persoonlijk dieetadvies, eventueel informeren van de verwijzer en het registreren van de gegevens.
De zorgverzekeraars bepalen hun eigen tarieven.

Voor consulten welke niet door de zorgverzekeraar vergoed worden zal voor 2024 onderstaand tarief gehanteerd worden:
€ 124,50 voor een eerste consult, inclusief alle administratieve handelingen die daaruit voortvloeien.
€ 41,50 voor een begeleidend consult van 30 minuten
€ 20,75 voor een kort consult op basis van een kwartier
€ 30 toeslag voor een huisbezoek
€ 20,75 voor een telefonisch consult of kort e-mailconsult op basis van een kwartier.

Ketenzorg

Ketenzorg is een moderne manier om de kosten van de gezondheidszorg meer in de hand te kunnen houden en het overzichtelijk te houden

Lees verder >>

 

Praktijkafspraken 2024 Diëtistenpraktijk Zeist