kosten

KOSTEN

Basisverzekering

In 2021 worden de consulten bij de diëtist vergoed vanuit de basisverzekering voor de duur van in totaal 180 minuten. In de aanvullende verzekering kan extra vergoeding voor dieetadvisering zijn opgenomen. Dit is van polis tot polis sterk verschillend. Raadpleeg hiervoor uw ziektekostenverzekeraar. Het verplicht eigen risico (in 2021 bedraagt dit €385,-) is wel van toepassing op de vergoeding voor dieetbehandeling vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

De meeste zorgverzekeraars stellen een verwijzing door een arts als voorwaarde om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Kijk dit na in de eigen polisvoorwaarden. Ook kan dieetadvisering vallen binnen de Ketenzorg. Dit betekent dat de kosten niet ten laste komen van het eigen risico.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt is de optelsom van de duur van het consult en de tijd die nodig is voor het samenstellen van een persoonlijk dieetadvies, eventueel informeren van de verwijzer en het registreren van de gegevens. De zorgverzekeraars bepalen hun eigen tarieven.

Voor consulten die niet of niet meer vergoed worden door de zorgverzekeraar wordt een tarief van  € 17,50 per 15 minuten gehanteerd.

Eerste consult (87,50 of € 105,00), inclusief administratieve werkzaamheden

Vervolgconsult (17,50 / € 35,00) 15 / 30 minuten, inclusief administratieve werkzaamheden

Huisbezoek Bij een huisbezoek wordt een toeslag van € 17,50 gehanteerd.

Telefonisch en/of emailconsult (17,50) doorgaans 15 minuten

Verhindering Bij verhindering dient de afspraak 24 uur van tevoren, uitgaande van werkdagen, afgezegd te worden. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Ketenzorg

Ketenzorg is een moderne manier om de kosten van de gezondheidszorg meer in de hand te kunnen houden en het overzichtelijk te houden

Lees verder >>