KOSTEN

Basisverzekering

In 2018 worden de consulten bij de diëtist vergoed vanuit de basisverzekering voor de duur van in totaal 180 minuten. In de aanvullende verzekering kan extra vergoeding voor dieetadvisering zijn opgenomen. Dit is van polis tot polis sterk verschillend. Raadpleeg hiervoor uw ziektekostenverzekeraar. Het verplicht eigen risico (in 2018 bedraagt dit €385,-) is wel van toepassing op de vergoeding voor dieetbehandeling. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

De meeste zorgverzekeraars stellen een verwijzing door een arts als voorwaarde om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Kijk dit na in de eigen polisvoorwaarden. Ook kan dieetadvisering vallen binnen de Ketenzorg. Dit betekent dat de kosten niet ten laste komen van het eigen risico.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  • de directe tijd : de tijd waarbij de cliënt bij de diëtist aanwezig is,
  • de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het eventueel informeren van de verwijzers en het registreren van de gegevens etc. Doorgaans gebeurt dit na het consult.

Voor zorg die niet of niet meer vergoed wordt door de zorgverzekeraar wordt een tarief van  € 15,50 per 15 minuten gehanteerd.

Eerste consult (77,50 of € 93,00) 60 minuten, exclusief 15-30 min. administratie-en uitwerktijd.

Vervolgconsult (15,50 of € 31,00) 15 – 30 minuten, inclusief administratie- en uitwerktijd.

Huisbezoek Bij een huisbezoek wordt een toeslag van € 15,50 gehanteerd.

Telefonisch –en/of emailconsult (15,50) doorgaans 15 minuten

Verhindering Bij verhindering dient de afspraak 24 uur van tevoren, uitgaande van werkdagen, afgezegd te worden. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Ketenzorg

Ketenzorg is een moderne manier om de kosten van de gezondheidszorg meer in de hand te kunnen houden en het overzichtelijk te houden

Lees verder >>