’n Andere kijk op ontstaan van overgewicht, nieuwe inzichten

Overgewicht is nog steeds een van de grootste volksgezondheidsproblemen. In 2015 had

in Nederland 12% van de kinderen en 50% van de volwassenen overgewicht. Het blijkt dat kleine verschillen in de dagelijkse energie-inname ten opzichte van het verbruik van calorieën bij kinderen op de lange termijn zorgen voor het al dan niet ontwikkelen van overgewicht.

Wetenschappelijk onderzoek* naar risicofactoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van overgewicht geeft nieuwe inzichten. Zo is gebleken dat genen een rol spelen bij overgewicht. Er zijn genetische verschillen tussen mensen ontdekt die bepalen in welke mate men het voedsel doelmatig kan afbreken, opslaan en uiteindelijk dus in welke mate men mogelijk overgewicht kan ontwikkelen. Overigens is het niet zo dat mensen met de genetische ‘aanleg’ voor overgewicht ook altijd overgewicht krijgen. Zij ontwikkelen het misschien makkelijker, maar uiteindelijk kunnen deze mensen door bewust gezond te eten en voldoende te bewegen ook overgewicht voorkomen.

Omgevingsfactoren blijken ook een belangrijke rol te spelen in het risico voor overgewicht. In een ongezonde dikmakende omgeving zoals supermarkten, kantines, maar ook in winkelstraten en stations is het een grote uitdaging om telkens weer de juiste maat te houden en gezonde keuzes te maken.

Een gezondere voedingsomgeving kan mensen helpen om de betere keuze te maken en min of meer onbewust gezonder te eten. Zo is afgelopen jaren ondermeer het aanbod van voeding op scholen verbeterd, waarbij de gezonde keuze makkelijker wordt gemaakt (‘nudging’).

Tegenwoordig is er veel informatie over voeding beschikbaar en wordt kennis en ervaring gedeeld via sociale media over de samenstelling van een gezond voedingspatroon. Maar in hoeverre is al die informatie en kennis betrouwbaar?! En wat kun je er zelf aan doen om je eigen voedingsomgeving te verbeteren? Een diëtist kan je verder helpen bij vragen over een gezond voedingspatroon in het algemeen en voor ieder persoonlijk.

*(Saskia van den Berg, RIVM, Tammenga-van den Berg SW.Diet and overweight.Epidemiological studies on intake, environment and genetics. PhD Thesis, Utrecht University. May 2016).