samenwerking

SAMENWERKING

Om goede zorg voor onze cliënten te kunnen bieden is onderlinge samenwerking tussen de diverse zorgverleners binnen de gezondheidszorg steeds belangrijker. Goede samenwerking maakt afstemming van de juiste dieetbehandeling beter en efficiënter.

Er wordt samengewerkt met huisartsen, praktijkondersteuners, verloskundigen, (kinder)fysiotherapeuten, orthopedagogen, collega ’s in  ziekenhuizen, revalidatiecentra en collega’s uit de regio die eveneens werkzaam zijn in de eerste lijn. Ook wordt er deel uitgemaakt van  multidisciplinaire  samenwerkingsverbanden zoals Kindwijs, Austerlitz Zorgt.

Enkele van onze spreekuren zijn op locatie in  huisartspraktijken in Zeist en Bilthoven.

Onderlinge samenwerking is ook nodig voor goede afspraken binnen de ketenzorg.

Wij zijn voor behandeling van Diabetes Mellitus, CVRM en COPD binnen de ketenzorg aangesloten bij huisartsenzorggroepen in de regio.

 

Links naar de samenwerkende partners:

Zeist

Gezondheidscentrum Zeist West

www.gezondzeistwest.nl

Kerckebosch

www.huisartsengroenewegen-witvoet.nl

www.huisartspraktijkgroot.nl

Laantje zonder eind

www.huisartsenpraktijk-ott-en-bedaux.praktijkinfo.nl

http://vandebeek.uwartsonline.nl

Medisch centrum West

www.bergenkoelma.nl

www.huisartspraktijkvanderheijden.nl

www.huisartsvkessel.uwartsonline.nl

Medisch centrum Vollenhove

www.hptuna-tuzun.uwartsonline.nl

www.hpdevoogd.uwartsonline.nl

www.huisartsenpraktijkdejong.uwartsonline.nl

www.bonekampenvandermispel.praktijkinfo.nl

www.hpdepotgieter.nl

www.huisartsvankuppevelt.nl

www.kindwijs.nu

www.austerlitzzorgt.nl

www.zwangerinzeist.nl

www.kinderfysiotherapie0tot18.nl

Bilthoven

Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord

www.hapbhn.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Orionlaan

www.orionlaan.uwartsonline.nl

Huisartsenpraktijk De Leijen Bilthoven

www.huisartsenpraktijkdeleijen.nl

Den Dolder

Huisartsenpraktijk de Paltz

http://depaltz.uwartsonline.nl

www.huisartsdendolder.nl