werkwijze

WERKWIJZE

Een team van drie diëtisten staat klaar om optimaal advies te bieden bij de voedingsvraagstukken. Als paramedicus staat de gezondheid altijd voorop. Een schriftelijke verwijsbrief van een arts heeft de voorkeur.

Voor een eerste consult wordt binnen een week een afspraak aangeboden. Cliënten rouleren niet binnen de praktijk. Iedereen behoudt zijn eigen vertrouwde diëtist.

Een eerste intake neemt ongeveer een uur in beslag. Kennis maken met elkaar en met de voedingsvraagstukken staat hierin centraal met het formuleren van een individueel afgestemd behandelplan. Na het eerste consult en bij afronding van de behandeling wordt verslag geschreven aan de verwijzer.

Vervolgafspraken variëren van 15 minuten tot half uur. In deze tijd worden de ervaringen besproken, en nieuwe aanvullende informatie versterkt aan de hand van de vragen die er zoal kunnen zijn ontstaan.

De stelling: “Goede voeding maakt je beter” benadrukt onze overtuiging dat voeding van invloed is op de gezondheid.

Op schriftelijk verzoek van de verwijzer worden ook huisbezoeken afgelegd.

Door bijscholingen en recente literatuur en volgen van trends op voedingsgebied wordt kennis actueel gehouden. Daarom staat het hele team ingeschreven in het Kwaliteitsregister en is met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de behandeling zal bij het beëindigen van uw behandeling gevraagd worden om deel te nemen aan het cliënttevredenheidsonderzoek.

Vanzelfsprekend zijn wij lid van de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten). Zie ook de pagina samenwerking.